Klachtenregeling

Wij proberen onze zorg zo veel mogelijk op jouw persoonlijke behoefte af te stemmen maar het kan zijn dat je toch niet (helemaal) tevreden bent. Heb je vragen, opmerkingen, twijfels of zaken die je graag anders had gezien vertel ons dit, zo kunnen we onze zorg kritisch bekijken en verbeteren.
We nemen je vraag, opmerking of klacht zeer serieus en maken daarom graag tijd voor een persoonlijk gesprek.
Vind je het lastig om ons persoonlijk te benaderen, dan mag je ook een mailtje sturen zodat we er op terug kunnen komen.

Kom je er met ons niet uit of wil je hulp bij het indienen van een klacht neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ via www.klachtverloskunde.nl

In het geval een klacht geen uitkomst biedt, kan een geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie Verloskunde. Voor meer informatie kijk op www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Privacybeleid

Wij informeren je graag over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Jouw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het verwerken van jouw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door jouw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om:

 • Jouw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Jouw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je.
 • Jouw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Je kunt onderdelen van jouw persoonsgegevens bekijken. Stuur ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als je vindt dat de gegevens die wij van je hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk vragen om jouw gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Je kunt jouw toestemming tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Jouw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.