Ga naar hoofdinhoud

Tara Verloskundigen (Kamer van Koophandel: 27349580), hierna te noemen Tara, verleent u hierbij toegang tot http://www.tara-verloskundigen.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Tara behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op http://www.tara-verloskundigen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Tara Verloskundigen.

Beperkte aansprakelijkheid

Tara spant zich in om de inhoud van http://www.tara-verloskundigen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op http://www.tara-verloskundigen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tara.

In het bijzonder zijn alle prijzen op http://www.tara-verloskundigen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op http://www.tara-verloskundigen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tara nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tara.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tara, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Back To Top