Teaser

De website is momenteel offline

Voor spoedgevallen
of hulp bij de bevalling bel:
06-22236908

Adresgegevens:
TARA Verloskundigen
Prins Hendrikstraat 151
2518 HN Den Haag
Tel: 070-365 54 24
Fax: 070-392 17 64
info@taraverloskundigen.nl